Home / Návody / Kedy môžete potrebovať súdne tlmočenie

Kedy môžete potrebovať súdne tlmočenie

Aj keď sa Vám to nezdá, súdne preklady a tlmočenie môžete potrebovať skôr, ako by ste sa nazdali. V súčasnosti cestujeme vo zvýšenej miere za prácou do zahraničia, kde je nutné vziať si so sebou niektoré adekvátne preložené doklady (výpis z registra trestov alebo z obchodného registra, doklad o vzdelaní, splnomocnenie a pod.). Musíte tiež jednať na úradoch, no celkom pokojne sa tu môžete aj zaľúbiť. S láskou môže prísť svadba. Keďže ste si padli do oka s cudzincom, znova bude nutné nechať si urobiť nejaké súdne a právne preklady. Pokiaľ neviete, kam sa obrátiť, dovoľujeme si odporučiť spoločnosť Aspena, ktorá je na trhu už 20 rokov a v jej tíme nájdete iba tých najlepších odborníkov.

 

5

Špecifiká súdneho prekladu a tlmočenia

Certifikovaný preklad s guľatou pečiatkou, a teda súdne a úradne overený preklad, môže robiť iba oprávnený súdny prekladateľ. Ten musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Ak si nejakého súdneho prekladateľa vyberiete, jeho dôveryhodnosť si môžete overiť práve v tomto zozname. Bez úradnej pečiatky a podpisu prekladateľa je súdny preklad neplatný. Musí byť zapečatený a spravidla sa skladá z úvodnej časti (tu musí byť jasne uvedené, o preklad akého / do akého jazyka ide), z originálu alebo notársky overenej kópie, zo samotného prekladu a z doložky prekladateľa (informácie o prekladateľovi v cieľovom jazyku). Takýto preklad nepodlieha ďalšej korekcii, súdny prekladateľ by mal preto ovládať odbornú terminológiu na špičkovej úrovni. Súdne tlmočenie a preklad musí presne zodpovedať originálu, nie je dovolené čokoľvek meniť. Pokiaľ zastupuje súdny tlmočník svojho klienta napríklad na súde, musí sa priebežne uisťovať, že jeho klient všetkému rozumie, pričom tlmočenie musí byť nezávislé a nestranné.

Súdny tlmočník

Ide o vysoko odbornú profesiu, ktorej vykonávateľ ovláda nielen základné právnické pojmy, ale aj oblasti, na ktoré sa dané právo vzťahuje. Medzi jeho prednosti patrí aj znalosť jazykových konvencií, ktoré sa využívajú v príslušných dokladoch. Je súčasťou právneho tímu, preto by mal byť schopný v plnom rozsahu pochopiť akýkoľvek prípad. Súdny tlmočník poskytuje ústne jazykové služby v rôznej podobne (šepkanie, simultánne alebo konzekutívne tlmočenie). Takýto odborník sa môže hodiť nielen na súdnom konaní v zahraničí, ale aj pri miestoprísažných vyhláseniach, výsluchoch, rozhodcovských konaniach, mediáciách, stretnutiach s klientami, medzinárodnom sobáši a podobne. Snáď netreba zdôrazňovať, že súdny tlmočník/prekladateľ musí mať vysokoškolské vzdelanie v jazyku, do ktorého prekladá, no mal by tiež vedieť predložiť svoje prekladateľské a tlmočnícke schopnosti.

Garancia absolútnej spoľahlivosti

Súdny preklad si nechajte vždy urobiť iba u overeného profesionála. Naozaj to nepodceňujte a dávajte si veľký pozor, komu ho zveríte do rúk. V prípade akýchkoľvek nepresností totiž nemusí byť Vaša listina v zahraničí braná ako právoplatná. Istý si môžete byť napríklad službami, ktoré ponúka agentúra Aspena. Tá Vám zabezpečí overenie súdnych prekladov s maximálnou precíznosťou. Medzi jej špecializáciu patria najmä jazyky strednej a východnej Európy, pričom ponúka preklady až v päťdesiatich jazykových kombináciách a korektúry rodených hovorcov. Expresné dodanie a zachovanie jednotnosti terminológie je samozrejmosťou. V prípade potreby nemusíte stráviť hodiny hľadaním vhodného partnera, stavte na istotu.

 

Foto: © [George Wada] / Dollar Photo Club