Home / Blog / PR články / Aj v zvieracej ríši nájdeme „inteligentov“

Aj v zvieracej ríši nájdeme „inteligentov“

Inteligencia sa nám spája najmä s človekom. Len málokomu napadne v súvislosti so zvieracou ríšou. Človek je bytosť schopná učiť sa, myslieť, zdôvodňovať, riešiť problémy. Je schopný pocitov, emócií, vyznačuje sa kreativitou. Má svoj jazyk a dokáže ho používať. Hoci odborníci pripisujú človeku vysokú inteligenciu, prízvukujú, že aj zvieratá vykazujú jej známky. Niekedy sa mylne domnievame, že sme najinteligentnejšie tvory a to práve vďaka kapacite nášho mozgu. No austrálski vedci pripúšťajú, že existujú aj iné druhy géniov. Zvieratá síce nemajú všetky vlastnosti a schopnosti ako človek, ale sú inteligentné svojím spôsobom.

Táto idea ľudskej nadradenosti pochádza ešte z čias poľnohospodárskej revolúcie, kedy si ľudia zdomácňovali zvieratá, a boli tak niečo viac. Už Aristoteles hovoril, že sme lepší ako zvieratá, pretože máme schopnosť uvádzať dôvody.

Zvieratá si síce neprečítajú knihu, ani si nehľadajú partnerku cez inzeráty, len ťažko ich stretnete v obchode alebo na pošte, no to z nich nerobí menej inteligentné tvory. Profesor antropológie a porovnávacej anatómie Maciej Henneberg tvrdí, že ľudia nedostatočne chápu zvieraciu inteligenciu. Je síce iná ako tá naša, to ale neznamená, že ju nemajú. 

Ľudská a zvieracia inteligencia je na rozdielnych úrovniach, pretože ide o rozdielny druh. Je to podobné, ako keď sa snažíme dorozumieť s nejakým cudzincom, ktorý sa lámanou slovenčinou snaží zistiť napríklad informáciu o tom, čo je to za autobazár na kontakt.sk. Možno mu porozumiete, nejako sa dohovoríte, no jeden i druhý zvažujete vzájomnú inteligenciu. 

Zvieratá ponúkajú rôzne druhy inteligencie, ktoré boli podhodnotené kvôli ľudskej fixácii na jazyk a technológie. Patrí medzi ne napríklad sociálna a kinestetická inteligencia. Napríklad také gibony dokážu komunikovať pomocou rozličných zvukov a mnoho ďalších zvierat má zasa špičkové čuchové schopnosti. Človek by im len ťažko dokázal konkurovať.

Ktoré zvieratá sa môžu pýšiť svojím IQ?

Šimpanz– Vedeli ste, že až 98% genómov má človek a šimpanz rovnakých? Lovia v organizovaných skupinách, vyrábajú a používajú rôzne nástroje a v prípade násilia sa zapoja do obrany. Sú schopné empatie, altruizmu a sebauvedomovania. Dokonca pri výskume v matematickom číselnom teste si vedeli poradiť lepšie ako človek.

Delfín– Jedným zo znakov šikovnosti delfínov je, že používajú huby na svojom ňufáku, keď sú na dne oceánu, aby sa chránili. Táto schopnosť je odovzdávaná z matky na dcéru. Slávny experiment z rokov 1960 dokázal úžasnú kreativitu delfínov a ich schopnosť učiť sa, keď boli odmenení rybou.

Slon– Počas skúmania tohoto tvora sa prejavila jeho schopnosť uvedomovania si seba samého. Slony dokážu v prípade potreby pomôcť svojej rodine, komunikujú medzi sebou pomocou vibrácií v nohách, vedia sa hrať i smútiť. Vrcholným úspechom bolo, keď istá slonica Happy rozpoznala v zrkadle svoj odraz.

Ak teda doma máte nejaké to zvieratko, nepozerajte sa na neho ako na hlúpučkého tvora. Prelistujte katalóg firiem a nájdite mu schopného veterinára, starajte sa oň a milujte ho.  

Text: PR článok

Zdroj: aktuality.sk, nbcnews.com

Foto: freedigitalphotos.net

Leave a Reply