Home / Blog / PR články / Získajte prestížny manažérsky titul na Cambridge Business School

Získajte prestížny manažérsky titul na Cambridge Business School

Ak si chcete zabezpečiť kariérny posun, úspešnosť v pracovnom živote a dobre platený post, môžete prehĺbiť a zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti štúdiom MBA. Prestížna vzdelávacia inštitúcia Cambridge Business School ponúka programy BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a MBA (Master of Business Administration).

MBA štúdium je celoživotné vzdelávanie špecializované na oblasť manažmentu podniku. V rámci všetkých ponúkaných programov je kladený dôraz predovšetkým na praktickú stránku. Programy vedú profesionálni lektori, ktorí študentom poskytujú cenné a bohaté skúsenosti, ktoré sa dajú uplatniť pri riadení a vedenie firmy.

V zahraničí je titul MBA pokladaný za štandard. Ak chcete byť skutočným profesionálom v oblasti manažmentu, MBA štúdium vám k tomuto snu vyšliape cestu.

Podmienky pre prijatie

Ak chcete študovať niektorý z perspektívnych odborov, ktoré Cambridge Business School ponúka, musíte mať aspoň vysokoškolské vzdelanie na úrovni bakalára. Ak máte dlhoročnú manažérsku prax, ktorú môžete doložiť a preukázať, je možné urobiť výnimku.

Môžete si vybrať z niekoľkých MBA programov, ako sú napríklad Management a leadership, Management v zdravotníctve, Marketing a PR, Personálny manažment, Finančný manažment a účtovníctvo a veľa ďalších. Pri štúdiu MBA získate vedomosti, ktoré uplatníte v praxi, či už na poste vrcholného manažéra, riaditeľa firmy či vedúceho manažérskeho oddelenia.

Young smiling business woman and business man isolated over white background

Výhody štúdia MBA

MBA štúdium prehĺbi vaše znalosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré sú spojené s riadením a vedením firmy. Lektori majú dlhoročnú prax a prehľad v aktuálnych manažérskych trendoch, o ktorých sa študentmi radi hovoria. Tiež diskutujú o vlastných profesijných postupoch a delia sa o unikátne skúsenosti získané počas práce v obore. MBA štúdium vás naučí, ako teóriu použiť v praxi a ako riešiť reálne situácie, ktoré bežne vo firmách nastávajú.

 

FOTO: ZoomTeam /  Dollar Photo Club