Home / Návody / Ako na profesionálny preklad

Ako na profesionálny preklad

17322219_sV dnešnej dobe sa to “odborníkmi” na angličtinu len tak hemží. Najrozšírenejší jazyk sveta ovláda do nejakej miery takmer každý mladý človek a väčšina tých, ktorí to vo svojich kariérach chcú niekam dotiahnuť.

Preto sa Vám môže ľahko stať, že sa Vám na preklad z angličtiny ponúkne alebo doporučí niekto, kto jazyk “výborne ovláda”. To síce môže byť pravda, ale nič to nemení na tom, že bez skúseností a dôkladnej profesnej (najčastejšie vysokoškolskej) prípravy sa k dobrému prekladu dostanete iba ak veľkou náhodou. Aj človek, ktorý ju dennodenne používa, dokonca dlhodobo žil v zahraničí a po anglicky rozprával niekoľko rokov, si nemusí poradiť s prekladom, ak nemá prirodzený talent. Neznamená to, že by text nepreložil, nezachoval jeho pôvodný zmysel a význam, ale v prípade odborného textu bude mať pravdepodobne veľký problém s terminológiou daného odboru a v prípade umeleckého prekladu sa v procese prevádzania stratí väčšina efektu pôvodného diela na príjemcu.

V prvom prípade je nutné, aby bol prekladateľ odborníkom na danú problematiku, prípadne s ním konzultoval, v druhom to nejde bez aspoň nejakej miery literárneho nadania. Myslieť si, že len schopnosť dohovoriť sa po anglicky, na čo ako výbornej úrovni, stačí k tomu, aby bol človek dobrým prekladateľom, je viac ako naivné. Dôležitú úlohu hrá znalosť nielen angličtiny, ale aj svojho vlastného, respektíve druhého jazyka, do ktorého sa prekladá, dobrá formulačná schopnosť, zmysel pre tvorenie viet a zachovanie významu v inej gramatickej štruktúre. Prekladať otrocky a verne je nemožné, a to aj v prípade technických textov. Záleží teda hlavne na Vás, čo si od preloženého textu sľubujete a na aký účel má byť použitý. Vo väčšine prípadov – a pre oficiálne dokumenty, zmluvy a pod. to platí takmer výhradne – však urobíte najlepšie, ak sa obrátite na profesionálov.

Autorské právo: matteobragaglio / 123RF Reklamní fotografie