Home / Ostatné / Prečo sa deťom v modernejších školách učí lepšie?

Prečo sa deťom v modernejších školách učí lepšie?

Prečo sa deťom v modernejších školách učí lepšie?Skostnatené slovenské školstvo, ktoré ešte stále funguje na osnovách spred dvadsiatich rokov nevyhovuje žiakom a ani ich rodičom. Našťastie sa postupne otvárajú dvere modernejších škôl, ktoré majú piliere vzdelávania postavené na iných princípoch. Samozrejme, že ide o súkromné školy za poplatok. Vzdelanie je však cennejšie ako peniaze a vaším deťom sa v modernejších školách bude učiť lepšie.

Vzdelávanie je postavené na progresívnych princípoch

Modernejšia škola potrebuje na svoju prevádzku príspevok od rodičov nielen z dôvodu lepšie technického a iného vybavenia, ale tiež kvôli princípom vyučovania diametrálne odlišným od bežných škôl. Moderné školy sa snažia všetky osnovy prispôsobiť vedomostiam a potrebám žiakov. Celé vyučovanie je vedené progresívnou, ascendentnou formou a uprednostňované sú vedomosti využiteľné v reálnom živote. Bežné je tiež to, že rodičia môžu do výučby zasiahnuť a majú kompletný prehľad o celom procese.

Menej žiakov v triede umožňuje individuálny prístup

Modernejšie školy pracujú s deťmi v menšom kolektívne. Učitelia majú s deťmi bližší vzťah a lepšie ich poznajú. Vďaka tomu môžu ku každému dieťaťu pristupovať individuálne. V modernejšej škole je viac kladený dôraz na talent detí. U žiakov sa rozvíjajú ich prirodzené schopnosti. Rodičia sú zaťažení minimálne, pretože sa deti viac naučia priamo v škole a nenosia domov kvantá domácich úloh. Samozrejme, že sa dieťa naučí všetky základné vedomosti, ktoré sú potrebné pre ďalšie vzdelávanie.

Lepšie technické i materiálne vybavenie učební

Modernejšia škola investuje do technického i materiálneho vybavenia, ktoré je v súlade s najnovšími trendmi vo vzdelávaní. V každej triede sú interaktívne tabule, deti pracujú s technológiami a k dispozícii majú špičkovo zariadené odborné učebne. S trochou zveličovania je možné povedať, že sa v škole cítia lepšie ako doma. K tomuto pocitu prispieva i školský nábytok v zaujímavom a funkčnom dizajne.

Rozmanité mimo školné aktivity a záujmové krúžky

Modernejšia škola sa stará o potreby žiakov aj po vyučovaní. Deti sa častejšie zúčastňujú vzdelávacích exkurzií, čím si vedomosti overia v praxi. Výlety sú smerované na spoznávanie Slovenska i zahraničia. K dispozícii sú deťom rozmanité záujmové krúžky, a to športové, vedomostné i talentové.