Home / Vyberáme / Aké sú vhodné pracovné odevy?

Aké sú vhodné pracovné odevy?

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť dodržiavané pri všetkých typoch povolaní. Stanoviť bezpečnostné normy a zabezpečiť primerané pracovné podmienky je povinnosťou zamestnávateľa. Naopak, povinnosťou zamestnancov je riadiť sa týmito normami. To zahŕňa i povinnosť nosiť pracovné oblečenie. Pracovné odevy sa líšia najmä v závislosti od typu vykonávanej práce. Všetky typy pracovného oblečenia, avšak najmä tie, ktoré sú používané pri rizikových povolaniach, musia spĺňať nasledujúce kritériá.

heavy industry manual worker with grinder background

heavy industry manual worker with grinder background

  1. Plnia požiadavky na výkon konkrétneho povolania.

Príkladom môže byť výkon nebezpečných povolaní, pri ktorých pracovník manipuluje s chemickými látkami, prípadne je vystavený plameňu. V tomto prípade je samozrejmosťou špeciálny pohliníkovaný odev, ktorý chráni pred postrekom roztavenými materiálmi a tiež pred sálavým teplom. Každé špeciálne povolanie si vyžaduje i špeciálne ochranné pracovné pomôcky. Nejde len o samotný odev, ale i o ďalšie príslušenstvo ako prilby, rukavice, obuv a podobne.

  1. Sú kvalitné, certifikované a v súlade s normami.

Kvalita má významný vplyv na ochranu zdravia pri práci a často krát práve kvalitné ochranné pracovné odevy môžu zabrániť zraneniu a dokonca i zachrániť život. Je totiž naozaj rozdiel, či si zakúpite napríklad pracovnú obuv v bežnej predajni alebo zvolíte certifikovaný produkt so špeciálnymi vlastnosťami. Certifikované pracovné odevy, obuv a ďalšie pomôcky známych značiek a za skvelé ceny si môžete zakúpiť od predajcu Bormis.sk.

  1. Majú správnu veľkosť a dobre padnú.

Tak, aby pri výkone práce nebol pracovný odev skôr príťažou. Napríklad pri prácach vo výškach alebo na stavbách je dobre padnúci odev nutnosťou. Pracovné montérky, či iné odevy by nemali mať žiadne odstávajúce, vytŕčajúce a voľné časti, ktoré by sa mohli zachytávať a spôsobiť tak pracovné úrazy. Naopak, vhodne zvolené montérky sú pri práci na stavbách zároveň pracovnou pomôckou, vďaka ktorej sú všetky potrebné nástroje poruke.

Je určite pravdou, že vhodne zvolené pracovné odevy sú polovicou pracovného úspechu. Okrem toho sú nevyhnutnosťou pre ochranu zdravia a prevenciu pracovných úrazov. Je preto nutné voliť kvalitné a certifikované pracovné odevy, aké ponúka i Bormis.sk.

 

gna60 + tiero/ Dollar Photo Club