Home / Nezaradené / Vplývajú čistiace prostriedky na naše zdravie?

Vplývajú čistiace prostriedky na naše zdravie?

Odborné upratovanie firmou, alebo aj nami v našej domácnosti, je robené za účasti množstva chemických látok v upratovacích prípravkoch. Niektoré sú agresívnejšie, iné šetrnejšie, ale všetky zaťažujú našu prírodu a samozrejme zdravie nás všetkých. Pozrieť by sme sa mohli do Švajčiarska, kde sa za dvanásť mesiacov spotrebuje až 130 000 ton rôznych čistidiel cez pracie prášky, aviváže až po čističe kuchyne. Na Slovensku sa v súčasnosti pohybujeme okolo 50 000 ton spotrebovanej upratovacej chémie za dvanásť mesiacov. Chemické zlúčeniny v týchto čistidlách obsiahnuté sa dostávajú do ovzdušia, pôdy, odpadnou vodou do čističiek, odtiaľ do potokov jazier až napokon do našich potravín a kolobeh sa uzatvára. Každý kto si túto skutočnosť uvedomí, môže tento nepriaznivý trend ovplyvniť, používaním ekologických čistiacich prostriedkov do biologických čističiek. Medzi firmy na upratovanie obytných priestorov, ktoré si túto skutočnosť uvedomujú a prešli na používanie šetrných čistiacich prostriedkov, patrí aj profesionálna firma Topservis.

Nebavíme sa tu len okolo ,, šetrných čistiacich prostriedkov ʺ ako o reklamných fintách? Nejedná sa pri značkách ,, ekologicky odbúrateľný prípravok ʺ iba o pekné pomenovanie, ktoré je len blamáž? Každý odbúrateľný upratovací prostriedok musí byť zložený z látok, ktoré nezaťažujú prírodu a sú v nej rýchlo a ľahko odbúrateľné. Toto je ten dôvod prečo sa odlišujú od bežných čistidiel, obsahujúcich chlór, formaldehydy a fosfáty. Každý prostriedok je testovaný zvlášť a ak je označený značkou ekologický, musí vlastniť certifikát z atestovanej spoločnosti. Chlór, formaldehydy a fosfáty sú látky, ktoré majú veľmi vážny vplyv na naše zdravie a len málo ľudí je oboznámených z ich negatívnymi vplyvmi na naše zdravie. Chemické látky stoja za celou radou zdravotných problémov a náš organizmus nie je schopný sa ich samovoľné zbavovať, preto je potrebná naša aktívna účasť. Podrobnejším vplyvom jednotlivých toxických látok na zdravie človeka sa zaoberá vedný odbor celostná medicína. Jedná sa znalosti, ktoré tu pretrvávajú celé generácie po našich predkoch a skrýva sa v nich hlboká pravda.

Zdraviu prospešné profesionálne upratovanie?

Dokážu biologicky odbúrateľné čistiace prostriedky aj dostatočne vyčistiť? Firma na umývanie okien a žalúzií Topservis má s týmto prístupom k upratovaniu dlhoročné skúsenosti. Za tú dobu po uprataní nespočetného množstva bytov, domov a firiem môže prehlásiť, že existujú aj účinné čistiace prípravky, ktoré nie sú agresívne a ľahko odbúrateľné v biologických čističkách. Pritom sa tu bavíme o vyrovnanom rozpočte, ktorý by sme potrebovali pri používaní klasických čistiacich prostriedkoch a podstatne vyšších koncentrátoch ekologickej chémie. Rozdiel je zrejmý  v množstvách potrebných na umývanie. Pri bežnej chémií zo supermarketoch je potrebné veľké množstvo čistidiel, zatiaľ čo pri ekologických variantoch sa bavíme o zlomkoch množstva potrebného na vyčistenie rovnako špinavej plochy. S postupným vývojom ľudstva ako takého sa postupne vyvíja aj tento odbor a dúfajme, že v blízkej budúcnosti sa trend obráti a budeme viac používať ekologickú chémiu ako tú bežnú.