Home / Ostatné / Zaujímavosti / Ako sa vlastne tie anglické slovíčka máme začať učiť

Ako sa vlastne tie anglické slovíčka máme začať učiť

Ak sa rozhodnete, že sa začnete učiť anglické slovíčka a nebudete na štúdium používať žiadne skratky (ako je napríklad učenie sa pomocou anglických fráz), budete sa musieť zmieriť s tým, že si na začiatku budete pripadať ako batoľa.

Doslova.

Anglické slovíčka sa budete učiť od písmenka. Začnete tým, že sa naučíte, ako sa každé jedno vyslovuje. Ďalej sa naučíte úplne prvé a jednoduché slovíčka ako ďakujem, prosím, mama a otec. Zistíte, ako sa správne predstavovať. Naučíte sa povedať, ako sa voláte a ako sa správne vyslovuje vaše meno, koľko máte rokov, kto ste, kde pracujete, odkiaľ prichádzate a kam smerujete.

To znamená, že budete poznať odpovede na základné filozofické otázky, ktoré trápia všetkých ľudí na celom svete, keď s nimi prídete prvýkrát do styku.

Najpoužívanejšie anglické slovíčka budú to prvé, s čím prídete pri učení sa cudzieho jazyka do styku a slúžia ako oporný bod a odrazový mostík na ďalšie štúdium. Slovo je totiž základ jazyka. Jednotka tvoriaca ustálený celok a majúca vlastný význam. Bez slov by neexistoval jazyk.

Ako vôbec vznikli anglické slovíčka

Angličtina je mimoriadne bohatý, tvárny a flexibilný jazyk. Pôvodne západogermánsky jazyk bol už od svojho prvopočiatku pod rôznymi vplyvmi, ten najzásadnejší mala naň francúzština a neskôr i latinčina a gréčtina. V súčasnosti platí, že v angličtine je slovná zásoba rozdelená približne na polovicu. Polovica anglických slovíčok je germánskeho pôvodu a polovica latinského.

Germánsky jazyk bol jednoduchší a strohejší, rýchlejší a dynamickejší, preto sa v súčasnosti používa skôr pri hovorovom vyjadrovaní sa a v bežnej, každodennej reči. Oproti tomu anglické slovíčka latinského pôvodu sú dlhšie, komplikovanejšie, avšak napriek tomu sa považujú za elegantnejšie. Používajú sa v písomnom prejave, ale napríklad i v učenej alebo odborne zameranej spoločnosti.

Jednoducho ten, kto chce vyzerať múdrejšie a vzdelanejšie, si vyberie slovíčko v angličtine odvodené z latinčiny alebo francúzštiny aj napriek tomu, že má k dispozícii i jednoduchšie a kratšie germánske synonymum. Ale opatrne s tým, na všetko treba mať istú mieru. Ak by ste takéto kvetnaté výrazy v hovorovej reči používali často a nie príliš vhodne, budete považovaní za snoba.

Tým, že má anglický jazyk mimoriadnu schopnosť prijímať do svojej zásoby neustále nielen ďalšie nové slová, ale rovno i celé anglické frázy, jeho používateľ môže disponovať množstvom slov podobného významu, a tak čo najlepšie vyjadriť všetky myšlienky a pocity, ktoré mu ležia na srdci a na duši.