Home / Nezaradené / Netolerujte sexuálne obťažovanie!

Netolerujte sexuálne obťažovanie!

S problémom sexuálneho obťažovania sa už stretla určite každá žena. Treba rozoznávať, že kde sa konči balenie a prejavy náklonnosti a začína sexuálne obťažovanie. Niekedy môžu byť tieto hranice naozaj dosť nejasné. Každý jednotlivec má však vlastnú mieru tolerancie, hranicu medzi tým, čo ešte možno považovať za prejav zvýšenej náklonnosti a sexuálnym obťažovaním.

Popiskovanie na ulici, uprené a nepríjemné pohľady do výstrihu alebo na iné časti vášho tela, dvojzmyselné vtipy, to všetko patrí medzi sexuálne obťažovanie. Niektoré ženy si s týmto problémom dokážu veľmi ľahko poradiť a to vďaka svojmu jasnému a nekompromisnému postoju. Mnoho žien však nevie ako tento problém riešiť, sú s toho zmätené a prežívajú doslova psychický teror.

Formy sexuálneho obťažovania

K bežným formám sexuálneho obťažovania patrí:

– používanie dvojzmyselných a obscénnych vtipov,

– šírenie pornografie,

– uprené pohľady do výstrihy alebo na iné časti tela,

– komentovanie vzhľadu pred dotyčnou osobou na verejnosti,

– sexuálne narážky v telefonátoch,

– priame i nepriame výzvy na sexuálny akt,

– prisľúbenie výhod v zamestnaní, v škole za sexuálnu protislužbu,

– donucovanie k telesnému kontaktu,

– pískanie, hvízdanie či iné hlasné prejavy ocenenia vzhľadu,

– používanie vulgarizmov a vulgárnych opisov sexuálnych scén,

– obchytkávanie a fyzické kontakty.

Ako riešiť problém so sexuálnym obťažovaním

Účinným spôsobom ako skoncovať so sexuálny obťažovaním je jasné a zrozumiteľné vysvetlenie osobe, ktorá vás obťažuje, že si neželáte, aby sa naďalej takto k vám správal. Rázne ho upozornite na to, čo vám prekáža a na dôsledky, ktoré ho čakajú, ak svoje správanie nezmení. Ak sa týmto nič nevyrieši riešte tento problém nekompromisne, odvolávajúc sa na zákony.

Sexuálne obťažovanie v práci

Ak ide o sexuálne obťažovanie v práci môžete sa obrátiť s týmto problémom na svojho zamestnávateľa. Pracovnoprávne vzťahy upravuje Zákonník práce, v ktorom je sexuálne obťažovanie definované ako forma diskriminácie, ktorou sa porušuje ľudská dôstojnosť a zároveň sa vytvára pre zamestnanca nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie. Podľa zákonníka je zamestnávateľ po podaní vašej sťažnosti povinný tento problém riešiť.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Prečítajte si tiež:

http://objevit.cz/inzerce-affiliate-program-t23638

http://www.sexualnikucharka.cz/urceno-pro/muze/

http://www.4sex.cz/velikonocni-koleda-v-sex-shopu-4sex.cz-a-99.html

http://www.najlacnejsisexshop.sk/ako–vyberat-eroticke-darceky-a-nestrapnit-sa-a-73.html

 Text: PR

Foto: sxc.hu