Home / Ostatné / Skúsený podnikateľ vie kedy dosť

Skúsený podnikateľ vie kedy dosť

shutterstock_325901639

 

Prináša vám vaša firma viac starostí ako úžitku? Zrušenie spoločnosti je v mnohých prípadoch naozaj na prospech veci. Nestrácajte čas a zverte veci do rúk odborníkom. Jednorázová investícia je len zlomkom sumy, ktorú vám pomôže ušetriť.

 

Miera zadĺženosti je moment, od ktorého priamo závisí aj likvidácia spoločnosti. Avšak aj firmy bez záväzkov sa týka množstvo administratívy a príjemným spestrením dňa nie je ani povinnosť platiť daňovú licenciu.

 

Ak je záujem, predávajte

Pokiaľ vaša firma disponuje zaujímavým predmetom podnikania, prípadne je vlastníkom nejakej licencie či osvedčenia, má dobrú perspektívu k tomu, aby o ňu bol na trhu záujem. Každú pridanú hodnotu skúste speňažiť.

 

Ak nie je záujem, mažte

V prípade, že o vašu firmu záujem na trhu nie je, môžete ju nechať jednoducho vymazať z obchodného registra. Jednou z foriem, ako dosiahnuť výmaz spoločnosti, je prípad, kedy sa vaša spoločnosť zlúči s inou firmou, ktorá po nej preberie účtovníctvo aj zmluvné záväzky. Vám tak rýchlo odpadne povinnosť platenia daňovej licencie.

 

Čo s akciovkou

Aj vo veci likvidácie akciovej spoločnosti sa dá postupovať rýchlo a efektívne. Zlikvidovanie spoločnosti prebehne buď prevodom, kedy firma zodpovedajúca za objednané úkony zabezpečí odvolanie predsedu predstavenstva, jeho členov, ako aj zmenu sídla a názvu spoločnosti. Ďalšou možnosťou je fúzia dvoch spoločností. Niektoré firmy ponúkajú aj možnosť zlúčenia so zahraničnou spoločnosťou.

 

Nový začiatok

Ak chcete s podnikaním začať znova a chcete sa vyhnúť administratíve spojenej so zakladaním firmy, je tu možnosť zaobstarať si firmu už existujúcu, ktorá bola založená práve za účelom jej predaja. Ide o tzv. ready-made spoločnosti so splateným základným imaním, firmy, bez predošlých záväzkov alebo dlhov. Pri odkúpení takejto firmy môžete začať podnikať už v priebehu niekoľkých hodín.