Home / Láska, sex, vzťahy / Pochod za život

Pochod za život

Život je(podľa klasickej starovekej definície)forma bytia živých bytostí. Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však v zálohe žiadnu vhodnejšiu. Presnejšie, štrukturálne dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať, fyzikálno-chemické nie. Slovo „život“ je veľmi rozporuplné a viaceré skupiny ľudí sa nevedia dohodnúť na tom, kedy vlastne začína. Jednou skupinou sú tí, ktorí tvrdia, že už od prvej minúty počatia. Druhú tvoria zástancovia názoru, že až po narodení. Ani vedci sa v tejto otázke nezhodujú. V poslednej dobe sa jej venuje veľká pozornosť. Iniciatívu prebrala Konferencia biskupov Slovenska, ale zástancami života pred narodením sú aj mnohí neveriaci alebo príslušníci iných náboženstiev. Celoslovenský program na vyjadrenie verejnej túžby po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života je Národný pochod za život. Je to stretnutie nielen kresťanov, ale všetkých ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Zmeny by sa mali týkať najmä oblasti ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií. Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa Hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie pripája k tomu celosvetového. Samotný pochod sa uskutoční v nedeľu 22. septembra o 14:30 hod. ulicami mesta Košice. S pochodom je však spojený aj program, ktorý bude prebiehať od piatku 20. septembra a bude zaujímavý pre každého z nás. Oslovia tu nielen zainteresovaných, budúce matky, matky v tiesni, súčasné matky, ale dotknú sa každého. Či už ste zástancom života pred narodením či nie, alebo sa neviete jednoznačne vyjadriť, témy workshopov vás môžu zaujať. Vybrané témy sobotných workshopov sú napríklad: Bepro-life – ako sa môže každý angažovanosť za ochranu života, Prenátalny psychologický vývin dieťaťa, Som mladý a som za život, Čakáš nečakané dieťa? Konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi, Látkové plienky verzus jednorazové plienky, Nosenie detí v šatkách,Prirodzený prístup k plodnosti v gynekológii a pôrodníctve, Prijatie postihnutého dieťaťa do rodiny, Ochrana života a médiá – zo života pro-life novinára, Sexuálna výchova doma v škole – odovzdávanie pravdy o kráse lásky, Ako rešpektovať ľudskú dôstojnosť až do konca? – paliatívna starostlivosť, Dojčenie ako podpora vzťahovej väzby v rodine.

Pripojte sa k tomuto programu a vyjadrite svoj názor verejne. Každý z nás má svoju mienku a môže ju vysloviť nahlas. Možno celkom nesúhlasíte s propagovanou pravdou. Prečo? Vyjadrite sa. Otázka života sa predsa týka celej spoločnosti. Nezatvárajme pred ňou oči.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Foto: www.sxc.hu