Home / Ľudia / Označovanie oblečenia do tábora

Označovanie oblečenia do tábora

Označovanie oblečenia do tábora

Označovanie oblečenia do tábora

Balenie do tábora je skôr doménou rodičov ako samotných detí. Rodičia musia dohliadnuť na jednotlivé náležitosti, ktoré je potrebné zabaliť – či už sa to týka oblečenia, hygienických pomôcok alebo dokladov. Spätné balenie však realizujú deti a rovnako sa starajú o ich veci počas neprítomnosti rodičov. Ako pobaliť deti do tábora a ako zabezpečiť ich veci pred stratou, či zámenou?

Balenie do tábora

Čo sa týka balenia do tábora, veľmi dôležité je vedieť aký program deti v konkrétnom tábore čaká. Niektoré tábory sú zamerané na športové aktivity, iné pripravujú deťom program kultúrneho charakteru, či kombinované. Pre deti je najdôležitejšie aby mali pohodlné oblečenie v ktorom sa budú cítiť dobre. Rovnako treba dbať na to, že deti sa pri hre veľmi rýchlo zašpinia a tak treba voliť viacero náhrad oblečenia, najmä čo sa týka základných kúskov.

Oblečenie je teda potrebné vyberať predovšetkým podľa typu tábora a programu. Zároveň je potrebné zamerať sa aj na hygienické potreby. Pre deti je základ zubná kefka, pasta, veci na sprchovanie, prípadne na plávanie. Rovnako je potrebné nabaliť aj všetko športové príslušenstvo, elektroniku, či iné dôležité súčasti detského sveta ako sú spoločenské hry, či hračky. To všetko je pritom potrebné pobaliť do batožiny primeranej veľkosti pre ľahkú manipuláciu.

Ako zabezpečiť bezpečnosť oblečenia a vecí?

Na začiatok je dôležité si spísať zoznam vecí, ktoré potrebujete pobaliť. Následne môžete postupovať podľa tohto zoznamu pri balení a rovnako je dôležité tento zoznam poslať spolu s deťmi do tábora. Môžu ho totiž použiť na spätné balenie, aby na nič nezabudli. V takomto zozname je však nevyhnutné, aby ste uvádzali aj počet jednotlivých vecí – napríklad 3 tričká, 2 svetre a podobne. Čím detailnejšie zoznam spíšete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že deti na nič nezabudnú.

Pri balení je tiež potrebné s dieťaťom spolupracovať. Ukážte im, kde ste jednotlivé veci ukladáte, ako ich balíte a prečo. Spolupracujte s nimi na výbere konkrétnych druhov oblečenia, aby ste mali istotu, že sa v nabalenom oblečení budú cítiť pohodlne a príjemne. Takto zaručíte, že si deti viac zapamätajú čo všetko majú pobalené a tiež budú lepšie vedieť balenie zopakovať.

Rovnako je však pri deťoch časté, najmä pri tých menších, že si veci zamenia, prípadne zabudnú alebo stratia. Z tohto hľadiska je viac ako nevyhnutné oblečenie vhodne označiť. Najlepším spôsobom sú rôzne menovky na oblečenie. Populárne riešenie predstavuje pečiatka na oblečenie – textil, kde je napísané meno dieťaťa doplnené o zaujímavý detský motív. Je to rýchly spôsob označenia a takto označené oblečenie je ľahko rozpoznateľné.

Pečiatka na textil predstavuje netoxickú, rýchlu a jednoduchú voľbu pre vytváranie menovky pre deti. Deti sa podľa tohto môžu jednoducho orientovať, keď si budú veci hľadať, ale aj pri bežnom používaní. Okrem tohto spôsobu môžete označiť oblečenie aj na štítku alebo zvoliť nažehlovacie nálepky. Tieto spôsoby však môžu byť pri bežnom nosení pre citlivú pokožku nepríjemné a dráždivé. Samotnú aktivitu označovania oblečenia pritom môžete robiť spoločne, aby si deti následne tieto označenia s radosťou kontrolovali.

V prípade tábora je vhodné označiť aj hygienické potreby a iné dôležité komponenty, aby ste mali istotu, že deti nič nestratia. Tieto kroky môžu výrazne podporiť celý proces balenia a môžu redukovať množstvo stratených, či zamenených vecí. Komunikácia je tiež prvoradá, no zároveň treba dať dieťaťu priestor a oboznámiť ho s vašou plnou dôverou, aby si naplno uvedomilo zodpovednosť, ktorú ste mu vložili do rúk.