Home / Nezaradené / Dobrý učiteľ je ako mýtus

Dobrý učiteľ je ako mýtus

Takmer každý absolvent, ktorý skončí učiteľstvo a je presvedčený, že túto prácu chce aj vykonávať, premýšľa, ako sa stať dobrým pedagógom. No štatistiky ukazujú, že drvivú väčšinu prejde nadšenie už po prvom roku praxe. Status „dobrého pedagóga“ je akýmsi mýtom, nedosiahnuteľným cieľom, snom, ktorý je prekrytý hustou hmlou. Prečo je to tak? Neexistuje žiaden recept, nik vám nepovie, ako sa stať dobrým učiteľom. Teória je jedna vec, no prax je o niečom úplne inom. Musíte si to oddrieť, prežiť. Skúste sa zamyslieť, ako by ste definovali dobrého učiteľa vy. Majú ho radi žiaci, rozumejú mu a on zase im, prijali ho do svojho študentského spoločenstva, aj po rokoch si na neho spomenú len v tom dobrom? Je ústretový, empatický, chápe problémy detí a mládeže, prehliada občasné prešľapy? Alebo je to ten, ktorý trávi v škole čas aj po pracovnej dobe, angažuje sa a pripravuje aktivity? Niekto by možno povedal, že dobrý učiteľ je profesionál vo svojom odbore, má široké vedomosti a skúsenosti, je nekonfliktný a pre školu obrovským prínosom, nikdy si nesťažuje na nízke ohodnotenie, poslúcha vedenie. Rodičia uznávajú učiteľa, ktorý dáva dobré známky, riaditeľ má najradšej tých, ktorí dosahujú výsledky.

Ak by chcel učiteľ uspokojiť všetkých, tak by sa skôr zbláznil, ako by sa mu to podarilo. No môžeme spomenúť aspoň základné prvky, bez ktorých sa dobrý učiteľ nezaobíde.

Práca učiteľa si vyžaduje celoživotné vzdelávanie, cibrenie pamäti. Učiteľ zaiste chápe fakt, že každý človek má dobrú pamäť, no len dobrý učiteľ o tom presvedčí aj svojich žiakov (nikdy žiakom nedáva najavo, že pomalšie chápu) a to tak, že ich napríklad neučí zbytočnosti, učivo sa snaží vysvetliť zrozumiteľne a primerane veku žiakov. Uznávame, je to úloha náročná a vyžaduje si veľa úsilia, no ak to učiteľ dokáže, tak je to dobrý učiteľ. Ďalej je potrebné využívať moderné techniky, ktoré učenie uľahčia a zatraktívnia. Výbornou alternatívou je aj nová interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje pracovať s dvoma perami súčasne. Ponúka rôznorodé činnosti, simulácie, hry. Navyše, pri tabuli už nemusí stáť len jeden žiak, ako to bolo konzervatívne zaužívané doteraz. Dve elektronické pera vám umožňujú zmeniť si fádnu organizáciu hodiny na naozajstný zážitok. Nový typ tejto tabule ActivBoard vám teda pomôže pripraviť hodinu, na ktorú sa budú žiaci tešiť.

Profesionálny pedagóg neustále zlepšuje pamäť svojich žiakov pamäťovými technikami (myšlienkové mapy, pamäťové paláce, zážitkové učenie…), ktoré sú hravé a žiak si ani neuvedomuje, že si nimi vlastne precvičuje mozog.

V profile kvalitného a teda aj dobrého učiteľa by sa mala objaviť záľuba, že rád číta zaujímavé knihy. Ak si prečítal niečo interesantné a vhodné tiež pre svojich žiakov, tak by ich s tým mal oboznámiť a je jedno, či je učiteľom matematiky alebo chémie. Žiaci by mali knihy spoznávať na každom predmete, z rôznych odborov a nefixovať sa len na povinné čítanie, ktoré už dávno nie je aktuálne. Stačí, keď ich navediete, aby si prečítali hoci len krátke poviedky s hlbokou myšlienkou a zamysleli sa nad nimi.

Nikto nehovorí, že práca učiteľa je ľahká, no je to poslanie, za ktorým si treba stáť, aby sa žiaci nestotožnili so slovami Leva Nikolajeviča Tolstoja „Povinná školská dochádzka je najlepší spôsob, ako zotročiť spoločnosť“ a nebrali školu ako nútené zlo. Skôr sa riaďme krásnym pravidlom Jána Kalinčiaka „Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti“.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Text: Katka

Foto: www.sxc.hu

Leave a Reply