Home / Ostatné / Zaujímavosti / Stravné lístky a ich výhody: Čo by ste mali vedieť

Stravné lístky a ich výhody: Čo by ste mali vedieť

Čo sú stravné lístky, aké majú výhody a dajú sa prispôsobiť podľa potrieb konkrétneho zamestnávateľa? Aj na tieto otázky nájdete odpoveď v stručnom predstavení týchto kupónov, pomocou ktorých sa najete a nakúpite v tisíckach zariadení na Slovensku.

Čo sú stravné lístky

Môžete ich poznať aj pod menom stravovacie poukážky či gastrolístky a slúžia ako rýchly a hlavne efektívny spôsob pre zamestnávateľov, ako prispieť na stravu svojim zamestnancom do výšky 55 % z jedného kupóna. Túto povinnosť im stanovuje Zákonník práce, ktorý aj takto prispieva k atraktívnejšiemu sociálnemu prostrediu na pracovisku. Odporúčaná hodnota jedného stravného lístka je 4,50 eura. Tento kupón akceptujú nielen reštaurácie (je ich viac ako 18 tisíc na celom Slovensku), ale aj supermarkety, bufety či jedálne. Vďaka stravnému lístku sa zamestnanec sám rozhodne, kam sa pôjde najesť a nie je limitovaný iba jednou kuchyňou. Aké sú jeho výhody?

Aké sú ich výhody

Stravné lístky nemajú charakter platobného prostriedku, vďaka čomu sú oslobodené od daní. Okrem toho prispievajú k motivácii zamestnancov, ich lepším výkonom a vytvoreniu lepšej atmosféry na pracovisku. 55 % z hodnoty gastrolístka uhradí zamestnancovi jeho zamestnávateľ. Tento príspevok je zároveň oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti. Výnimkou nie sú ani stravné lístky počas dovolenky či ospravedlnenej neprítomnosti. Samozrejme, toto záleží od kolektívnej zmluvy či dohody so zamestnávateľom.

Vytvorte si stravný lístok na mieru

Síce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určilo od 1. 12. 2016  optimálnu sumu jedného stravovacieho kupónu na 4,50 €, UP Slovensko vám ich dodá v akejkoľvek nominálnej hodnote. Vďaka tomu môžete reagovať na aktuálnu legislatívnu či finančnú situáciu. V prípade záujmu vám UP Slovensko dokáže pripraviť stravné lístky na mieru – s menom zamestnanca, logom firmy, slovným venovaním či iným textom. Kupóny dodávame v praktických knižkách, v ktorých môžu byť umiestnené aj poukážky s rôznymi nominálnymi hodnotami a často v nich zamestnanci nájdu poukážky na zaujímavé zľavy v rôznych obchodoch.

Viac informácií o zmluvných partneroch, možnosti objednania či dodaní stravných lístkov sa dozviete na našej stránke up-slovensko.sk.