Home / Návody / Viete, aké sú rozdiely v typoch živností?

Viete, aké sú rozdiely v typoch živností?

Viete, aké sú rozdiely v typoch živností?Založiť si živnosť nie je zložité. Zložitý je len výber typu predmetov podnikania. Na získanie istých typov budete musieť preukázať spôsobilosť na vykonávanie danej živnosti alebo predložiť doklad o vzdelaní. Vždy je lepšie ešte v úvode zapísať do živnostenského oprávnenia viac predmetov podnikania. Dajú sa síce dopisovať aj dodatočne, ale premyslenými krokmi sa vyvarujete byrokracii. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi živností?

Riziká živnosti alebo na čo by ste nemali zabúdať

V úvode musíme spomenúť isté nevýhody, ktoré zo živnosti vyplývajú. Kvôli týmto dôvodom dá veľa podnikateľov prednosť inej forme podnikania, najčastejšie sa rozhodnú pre založenie s.r.o.. Veľmi lákavá je tiež možnosť kúpiť si už založenú ready made s.r.o.. V oboch uvedených prípadoch ako vlastník eseročky ručíte za prípadné straty len firemným majetkom. Ak ste živnostník, môžu vám exekútori siahnuť aj po súkromnom majetku, pretože za záväzky ručíte absolútne celou výškou svojho majetku. Druhou veľkou nevýhodou je platenie odvodov, ktoré sú niekedy priam likvidačné. Založenie s.r.o. okrem iného znamená, že ak ste majiteľom firmy a nestanovíte si pravidelnú odmenu, musíte platiť len preddavky zdravotného poistenia.

Delenie živností

V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať základnému deleniu živností, ktoré sa súhrnne nazývajú ohlasovacie. Znamená to, že pre založenie živnosti budete musieť ohlásiť začiatok podnikania na živnostenskom úrade. Ide o živnosti voľné, remeselné a viazané.

Voľné živnosti

Ak si vyberiete zo zoznamu voľných živností daný predmet podnikania, nemusíte doložiť žiadne iné doklady okrem vypísaného formulára. Pre inšpiráciu výberu voľnej živnosti slúži odporúčaný zoznam. V prípade, že nenájdete živnosť v zozname remeselných a viazaných živností, ide o živnosť voľnú.

Remeselné živnosti

Na prevádzkovanie remeselnej živnosti musíte byť vyučení v danom obore. Znamená to, že musíte predložiť výučný list alebo iný doklad o vzdelaní. Druhou možnosťou je, že živnostenskému úradu predložíte doklad o praxi v danom obore. Zúfať nemusíte ani vtedy, keď nie ste schopní doložiť žiadne z uvedených potvrdení. Prevádzkovať živnosť môžete vďaka vymenovaniu zodpovedného vedúceho, ktorý kritéria spĺňa.

Viazané živnosti

Ide opäť o predmety podnikania, ktoré sa viazané na preukázanie inej ako odbornej spôsobilosti. Pri jednotlivých viazaných živnostiach je presne definované ako spôsobilosť preukážete (certifikát, prax, kvalifikácia). Opäť máte aj pri viazaných živnostiach možnosť podnikať vymenovaním zodpovedného vedúceho, ktorého zamestnáte.