Home / Návody / 5 nebezpečenstiev, pred ktorými vás ochráni pracovné oblečenie: nepodceňujte ich

5 nebezpečenstiev, pred ktorými vás ochráni pracovné oblečenie: nepodceňujte ich

Pracovné oblečenie je dôležité pri výkone mnohých povolaní. Pracovníci v chemickom priemysle nosia ochranné obleky, na stavbe vídame zamestnancov v montérkach a ochrannej prilbe, bezpečnosť pracovníkov v cestnej premávke zvyšujú výrazné reflexné prvky.

Zamestnanci v mnohých odvetviach počas výkonu práce čelia rôznym bezpečnostným rizikám. Pozreli sme sa na to, ktoré sú najčastejšie aj ako sa pred nimi chrániť.

5 najčastejších nebezpečenstiev, pred ktorými vás ochráni pracovné oblečenie

  • Veľmi častým rizikom pri výkone povolania je poranenie rúk. Na trhu preto nájdete širokú ponuku ochranných rukavíc. Každý deň ich nosia tisícky pracovníkov v zdravotníctve, chemickom priemysle či poľnohospodárstve.
  • Zvýšené riziko poranenia hlavy hrozí najmä na stavbách alebo pri práci s ťažkou technikou. Vás aj vašich zamestnancov pred ním chráni bezpečnostná prilba. Pre lepšiu viditeľnosť môžete zvoliť reflexné prvky nielen na pracovné oblečenie, ale aj priamo na prilbu.

Ochrana zdravia je dôležitá, riziká spojené s výkonom práce by ste nemali podceniť. Jednoduchý a veľmi efektívny spôsob, ako ich znížiť, predstavujú kvalitné pracovné odevy.

  • Oči sú veľmi citlivé, preto ich treba chrániť pracovnými okuliarmi – zvýšené riziko poranenia očí je najmä pri práci s chemikáliami alebo v prašnom prostredí.
  • Na pracoviskách, kde je vysoká koncentrácia nebezpečných látok v ovzduší, hrozí aj zvýšené riziko vzniku respiračných chorôb. Správne zvolené pracovné masky a respirátory spoľahlivo chránia pred vdýchnutím nežiaducich látok.
  • Práca v nepriaznivom počasí zvyšuje riziko úrazov aj prechladnutia. Pri výkone povolaní vonku sa vyžaduje nosenie pracovného oblečenia z odolných materiálov aj kvalitnej pracovnej obuvi. Bezpečnosť výrazne zvyšuje použitie reflexných pracovných odevov.

Správne zvolené pracovné oblečenie dokáže výrazne znížiť riziko úrazu. Vyberte si kvalitné pracovné odevy a doplnky na www.ganes.sk.

Pracovné oblečenie zvyšuje bezpečnosť na pracovisku

Pravidelné vyhodnocovanie rizík spojených s výkonom práce zaisťuje ochranu zdravia zamestnancov. Ochranné pracovné oblečenie a prvky ako prilba, okuliare či pracovné rukavice zvyšujú bezpečnosť na pracovisku – mali by preto byť nielen funkčné a komfortné, ale aj spĺňať vysoké štandardy bezpečnosti. S výberom vám poradia profesionáli na pracovné odevy zo slovenskej spoločnosti Ganes.