Home / Zdravie / Lekárska starostlivosť a možnosti registrácie v nemocnici Bory

Lekárska starostlivosť a možnosti registrácie v nemocnici Bory

Lekárska starostlivosť a možnosti registrácie v nemocnici Bory

Lekárska starostlivosť a možnosti registrácie v nemocnici Bory

Nemocnica Bory je otvorená len niekoľko mesiacov a už sa stihla zapísať do povedomia pacientov ako moderné zdravotnícke zariadenie. Stať sa pacientom nemocnici Bory nie je privilégiom. Aj vy sa môžete zaregistrovať a využiť v nemocnici Bory tú najlepšiu lekársku starostlivosť. Akými oddeleniami nemocnica Bory disponuje a aké sú možnosti registrácie?

Klientom nemocnice Bory môžete byť aj vy

Najlepšia zdravotnícka starostlivosť je na Slovensku konečne dostupná pre všetkých. Do nemocnice Bory je možné sa zaregistrovať a využívať jej služby veľmi jednoducho. Pre vyšetrenie v ambulanciách potrebujete výmenný lístok od lekára. Možnosťou je, že vás lekár priamo objedná do danej ambulancie. Ak sa tak nestane, na internete nájdete kontakty a objednáte sa telefonicky. Možné je tiež priame objednanie na recepcii nemocnice. Nemocnica Bory má v súčasnosti uzatvorené zmluvy so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

Od urgentného príjmu až po pôrodnicu

Okrem ambulancií poskytuje nemocnica Bory celú škálu zdravotníckej starostlivosti. Pýchou nemocnice sa stali hlavne dve oddelenia, a to urgentný príjem a pôrodnica.

Pôrodnica Bory

Pôrodnica Bory sa od ostatných v krajine líši nielen moderným zariadením, ale hlave prístupom. Rodičky majú k dispozícii pôrodné asistentky, ktoré sú ich anjelom strážnym i poradcom počas celého pôrodu. Pôrodné sály sú samostatné a nemocničné izby pripomínajú skôr hotel ako nemocnicu. V pôrodnici Bory dbajú o to, aby bol styk matky s dieťaťom zabezpečený ihneď po pôrode a počas celého pobytu v nemocnici.

Urgentný príjem Bory

Urgentný príjem má systém vytvorený podľa vzoru zo západu, kedy dôležitosť ošetrenia určuje tzv. triážny systém. Týmto spôsobom nikto nie je opomenutý a prednostne sú vyšetrení pacienti vo vážnom stave. Urgentný príjem poskytuje starostlivosť len dospelým osobám. Súčasťou urgentného príjmu sú priestranné čakárne, vyšetrovacie miestnosti a expektačné lôžka. Pacienti v kritickom stave sú ošetrení v resuscitačných miestnostiach. Na streche nemocnice Bory sa nachádza i heliport pre príjem pacientom dovezených záchranárskym vrtuľníkom.

Pracoviská nemocnice Bory

Ďalšími pracoviskami v nemocnici Bory sú rádiodiagnostika, radiačná onkológia, oftalmologické pracovisko, neurochirurgické oddelenie, jednodňová zdravotná starostlivosť a oddelenie anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny.