Home / Šport / Slovenský paralympijský výbor motivuje hendikepovaných športovcov

Slovenský paralympijský výbor motivuje hendikepovaných športovcov

wheel chair tennis for disabled persons (women)

Slovenský paralympijský výbor podporuje zdravotne znevýhodnených športovcov, ktorý reprezentujú Slovenskú republiku na paraolympiáde. No zaoberá sa celým radom ďalších činností, pričom sa snaží nešportovcov s telesným hendikepom motivovať k aktívnemu životnému štýlu. Organizuje rôzne sústredenia určené pre osoby po ťažkých úrazoch a rôzne udalosti pre telesne postihnuté deti.

Slovenský paralympijský výbor spolupracuje s reklamnou agentúrou Roko a.s., v čele ktorej stojí Peter Kuba. Spoločnými silami vybudovali veľmi úspešnú kampaň v hlavnej úlohe s paranormálnymi hrdinami, ktorá oslovila všetky vekové kategórie. Slovenský paralympijský výbor sa snaží vybudovať vzťah medzi mládežou a paraolympionikmi, pretože je veľmi dôležité odstrániť bariéru detí voči zdravotne postihnutým jedincom.

Aj v tomto roku pokračuje reklamná agentúra Roko vo svojich aktivitách. Organizuje v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom na Zelenej vode udalosť zvanú Paráda, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Predpokladá sa tisícová návštevnosť, pričom medzi účastníkmi sa objavia ako zdravé, tak aj zdravotne znevýhodnené deti. Hlavným cieľom je, aby sa deti medzi sebou vzájomne spoznali a komunikovali spolu.

Poslaním Slovenského paralympijského výboru tiež je, aby sa prepojil svet zdravých a zdravotne postihnutých. Záujemcom dokonca ponúka možnosť vyskúšať si športové disciplíny paraolympiády. Zistí, že nie sú tak jednoduché, ako na prvý pohľad vyzerajú.

Vedľa svojho osobného života sa paraolympionici venujú pravidelným tréningom a prípravám na paraolympiádu. Svoj voľný čas sa snaží venovať tiež spolupráci s Národným rehabilitačným centrom Kováčová a podávajú tak pomocnú ruku pacientom po ťažkých poúrazových stavoch. Ako už sme na začiatku článku spomenuli, výbor organizuje rôzne športové kempy a sústredenia pre všetky vekové kategórie.

V nasledujúcom roku Peter Kuba so svojou agentúrou bude naďalej spolupracovať s významným Slovenským paralympijským výborom. A môžeme sa tešiť na ďalšie ich aktivity.

 

FOTO: © Shariff Che’Lah / Dollar Photo Club