Home / Blog / PR články / Ako vybrať advokáta alebo advokátsku kanceláriu?

Ako vybrať advokáta alebo advokátsku kanceláriu?

Každý človek sa raz môže dostať do nezávideniahodnej situácie, z ktorú nebude môcť vyriešiť sám. V takej chvíli treba zvážiť pomoc niekoho, kto sa vyzná v práve a vie, ako vykľučkovať z rôznych situácií, do ktorých sme sa mohli dostať neúmyselne, nepoznaním zákona. Práve tu sa treba obrátiť na advokáta. Kto to vlastne je, ten advokát?

Poslaním advokáta je poskytovať právnu pomoc klientom, teda fyzickým alebo právnickým osobám. Jeho úlohou je zastupovať klientov pri plnení právnych úkonov, či v právnych konaniach. Advokáti sa riadia právnymi predpismi, zachovávajú ústavu, zákony a predpisy daného štátu a sú nezávislí od štátnych orgánov alebo tretích strán.

Advokát môže byť len osoba, ktorá je zapísaná v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Musí byť bezúhonný, plne spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý. Taktiež musí mať dokončené vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike a mať minimálne 5 ročnú prax ako advokátsky koncipient.

 Väčšina advokátov je združená v advokátskych kanceláriách. Výhodou advokátskej kancelárie oproti jednotlivcom je najmä v poskytovaní komplexných služieb, teda rôzni advokáti majú prax v rôznych odvetviach a vzájomne sa dopĺňajú. Advokátska kancelária je oproti jednotlivcovi advokátovi taktiež viac flexibilná. Advokát môže byť zastúpený iným a prípad sa tak vyrieši rýchlejšie a bez zbytočného odkladu.

 Advokát, ktorý podniká samostatne, môže byť na druhej strane cenovo efektívnejší ako kancelária.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Výber vhodného advokáta nie je jednoduchá úloha. Ak však hľadáte advokátske kancelárie v Bratislave, skúste najskôr vyhľadať recenzie na internetových fórach. Vhodné je napríklad porada.sk. Taktiež môžete advokátov vyhľadať na webe Slovenskej advokátskej komory, či v internetových katalógoch, napr. zoznam.sk.

 Pri výbere advokáta (alebo kancelárie) zohľadnite aj ceny. Každý má rôzne tarify, ktoré sú potrebné na vypočítanie súdnych trov. Samozrejme, existuje aj možnosť vzájomnej dohody na cene, pokiaľ však takáto dohoda nenastane, musíte sa riadiť stanovenými tarifami.

Foto: freedigitalphotos.net

Leave a Reply