Home / Blog / PR články / Ohrozenie spodných vôd

Ohrozenie spodných vôd

Aj keď si to mnohí neuvedomujú, pitná voda patrí k najväčším bohatstvám našej krajiny, ale i sveta vôbec. Nie ropa, ale voda je to, čo by sme mali chrániť a vážiť si na tej najvyššej úrovni. Kompetentných v súčasnosti trápi najmä problematika znečistenia spodných vôd. Obyvateľstvo Slovenskej republiky je z 80% zásobované práve z tohto zdroja. 

Znečistenie podzemných vôd majú na svedomí najmä poľnohospodárske hnojivá a postreky, ale aj presakovanie v dôsledku nevhodne zvolených žúmp. Každý by sa mal pri riešení splavovania odpadu zamyslieť, akú hodnotu má pre neho život na zemi, ktorého podstatou je práve pitná voda. Nik ju iste nechce vedome „otráviť“. Preto je dôležité, aby ste poznali reálne možnosti a partnera, na ktorého sa môžete 100% spoľahnúť. Ako vhodná alternatíva sa ukazuje aj certifikovaná spoločnosť, ktorú nájdete na www.betonovezumpy.sk. Garancia kvality je na tej najvyššej úrovni. Výrobky sú vyrobené na Slovensku, a teda prispôsobené našim podmienkam. O pevnosti vodotesného betónu nemusíte mať žiadne pochybnosti.

voda

Globálne znečistenie životného prostredia dosahuje nebezpečné hodnoty. Ľahostajnosť preto nie je na mieste. Ten, kto má problémy s likvidáciou odpadových vôd, by mal zvážiť, či je vhodné takto hazardovať. Rovnica života nie je zložitá (pitná voda + kyslík = zdravý život). Zložitý je iba ľudský pohľad na ňu. Príroda už viac sama na to nestačí. Voda sa znečisťuje odpadom produkovaným ľudskou populáciou oveľa rýchlejšie, ako je efektivita prirodzeného kolobehu čistenia.

Majiteľ a správca nehnuteľnosti, producent splaškovej vody, je povinný postarať sa o jej likvidáciu. Čo najskôr si teda musíte nechať nainštalovať nepriepustnú žumpu alebo čističku.

Neustále majte na pamäti, že podzemná voda patrí medzi nenahraditeľné zložky prírodného prostredia. Doslova nutnosťou je jej intenzívna a starostlivá ochrana. Našťastie, tá je ošetrená aj zákonom. Všetci tí, ktorí znečistia alebo ohrozujú podzemné, ale aj povrchové vody, sa dopúšťajú priestupku.

Za najväčšie výhody betónových žúmp sa považuje expresné zavedenie a okamžité využívanie. Na rozdiel od tých plastových sa nemusíte obávať, žeby takúto žumpu vytlačila spodná voda. Betónové žumpy sú odolné voči zemným tlakom a neohrozí ich ani prejazd vozidla. Vďaka dokonalému utesneniu citlivo pristupujú k životnému prostrediu. Ak hľadáte výrobok s dlhou životnosťou a vysokou pevnosťou, tak ho zaručene nájdete na www.betonovezumpy.sk. Dodanie kompletnej žumpy a jej montáž prebehne do 7 dní. Nie je nutná ani betónová základná doska. Celkom postačí rovné dno stavebnej jamy zasypané štrkom. Ku každému produktu firma poskytuje 24 mesačnú záruku a certifikát o jej vodotesnosti. Výroba, dovoz a montovanie prebieha na celom území Slovenska.

bž

Na záver nechajme hovoriť hindského klasika Súrdása, ktorý zložil chválospev na vodu. Táto nadčasová báseň akoby práve dnes naberala na intenzite. Inšpirujme sa ňou k ochrane toho, na čom skutočne záleží.

Voda je prameň, rieka, jazero, dážď i rosa,

voda je zdroj múky, ryže, zeleniny, prosa,

voda dáva kvet i tŕň, citróny a mangá,

voda – to je temná Džamna i posvätná Ganga,

voda je s nami v smiechu i plači,

nikdy sa od nej neoddelia bdelí, ani spáči.

Voda je otec i matka, žriedlo všetkého bytia.

Voda, buď pozdravená! Bez nej niet žitia.

[plulz_social_like width=”350″ send=”false” font=”arial” action=”like” layout=”standard” faces=”false” ]

Text: PR článok

Foto: freedigitalphotos.net, betonovezumpy.sk

Leave a Reply